Tin tức‎ > ‎

Thành lập phòng thí nghiệm thuộc Vinacontrol Đà Nẵng

đăng 02:33, 9 thg 4, 2015 bởi Văn Mão   [ đã cập nhật 02:34, 9 thg 4, 2015 ]
 Theo quyết định số 095/QĐ-HĐQT ngày 02/7/2009 của Hội đồng quản trị Công ty CP giám định Vinacontrol, quyết định thành lập Phòng thí nghiệm thuộc Vinacontrol Đà Nẵng

Phòng thí nghiệm thuộc Vinacontrol Đà Nẵng có các nhiệm vụ sau:
- Lấy mẫu, phân tích mẫu và thí nghiệm mẫu.
- Hiệu chuẩn và kiểm định các thiết bị đo lường.
- Dịch vụ quản lý chất lượng an toàn vệ sinh hàng hóa, bảo vệ môi trường (giám định vệ sinh môi trường và xử lý nước thải).
- Nghiên cứu qui trình phương pháp, tiêu chuẩn mới phục vụ công tác phân tích tại đơn vị.
- Các dịch vụ khác có liên quan.

Theo quyết định số 097/TGĐ - NS của Tổng giám đốc Công ty CP giám định Vinacontrol bổ nhiệm ông Trần Văn Nhạn giữ chức Quyền Trưởng phòng Phòng Thí nghiệm thuộc Vinacontrol Đà Nẵng.
Comments