Thông tư

Download Thông tư 32 của Bộ lao động thương binh xã hội.

Download Thông tư 41 của Bộ lao động thương binh xã hội.

Download Thông tư 05/2014 của Bộ lao động thương binh xã hội (TT 05/2014/TT-BLĐTBXH)

Download Thông tư 07/2014 của Bộ lao động thương binh xã hội (TT 07/2014/TT-BLĐTBXH)


Các tiêu chuẩn TCVN:

TCVN 7451:  Tiêu chuẩn cho cửa sổ và cửa đi bằng uPVC

TCVN 7447:  Tiêu chuẩn hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà

Quy chuẩn quy định về nồi hơi và thiết bị áp lực


Tiêu chuẩn về Vật liệu xây dựng:

QCVN 16: 2011: Quy chuẩn về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng

TCVN 6415: 2005  Tiêu chuẩn Gạch ốp lát, Quy định về phương pháp thử

TCVN 4732:2007   Tiêu chuẩn kỹ thuật Đá ốp lát tự nhiên

TCVN 7483:2005  Tiêu chuẩn về Gạch ốp lát đùn dẻo

TCVN 7744:2007   Tiêu chuẩn về gạch Terrazzo

TCVN 7745:2007   Tiêu chuẩn Gạch ốp lát ép bán khô

TCNV 8057:2009  Tiêu chuẩn về đá ốp lát nhân tạo

TCVN 5838: Tiêu chuẩn cho thanh, thỏi, ống profin cấu tạo từ nhôm và hợp kim nhôm


Tiêu chuẩn về PCCC:

Bộ tiêu chuẩn PCCC (TCVN phòng cháy chữa cháy)

TCXDVN 46 : 2007  Tiêu chuẩn chống sét cho công trình xây dựng


Tiêu chuẩn, quy chuẩn về thang máy:

TCVN 5744 : 1993     Thang máy – yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng.

TCVN 5866 : 1995      Tiêu chuẩn cơ cấu an toàn cơ khí thang máy.

TCVN 5867 : 1995      Tiêu chuẩn cabin thang máy, đối trọng, ray dẫn hướng thang máy

- TCVN 5308 : 1991      Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dung hố thang máy.

- TCVN 4086 : 1985      An toàn điện trong xây dựng thang máy – yêu cầu chung.

- TCVN 4244 : 1986      Quy phạm an toàn thiết bị nâng - thang máy.

- TCVN 3146 : 1986      Các yêu cầu chung về an toàn trong hàn điện thang máy.

- TCVN 3245 : 1986      An toàn cháy với thang máy – yêu cầu chung .

- TCVN 4756 : 1989      Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện thang máy.

- TCVN 6395 : 1998      Thang máy điện – yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

QCVN 02/2011/BLĐTBXH  : Quy chuẩn thang máy điện           


Tiêu chuẩn về nghành điện

Tiêu chuẩn về nghành thép


Người liên hệ: Mr. Mạo
Mobile: 090 13 14 555 / 0986 284 239


VINACONTROL CERT

Trụ sở: Số 54, Trần Nhân Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội.
Chi nhánh: Số 115, Trần Quốc Thảo – P. 7 – Q. 3 – Tp Hồ Chí Minh.
Comments