Tầm nhìn & Sứ mệnh

TẦM NHÌN

Vinacontrol Cert duy trì nỗ lực hướng tới vị trí TOP 3 thương hiệu ngành chứng nhận, đào tạo và kiểm định

 
SỨ MỆNH

Sứ mệnh mang đến thành công cho khách hàng, cổ đông, cán bộ nhân viên và các đối tác là tiền đề để VNCE hoạt động theo các giá trị cốt lõi  hay phương châm:

Chuyên nghiệp - Khách quan
Nhanh gọn - Tin cậy
Nhiệt tình - Tương trợ

Comments