Lĩnh vực hoạt động

Vinacontrol Cert hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận, kiểm định và đào tạo với sứ mệnh hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh cả về thương hiệu và hiệu quả hoạt động để hướng tới thành công bền vững.

Để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu luôn thay đổi của thị trường và thích ứng với quá trình toàn cầu hóa cũng như sự thay đổi không ngừng của khoa học kỹ thuật, Vinacontrol Cert đặt nhiệm vụ trọng tâm liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ của mình để phục vụ khách hàng một cách hiệu quả nhất. Dịch vụ chứng nhận, kiểm định và đào tạo của Vinacontrol Cert nhằm hỗ trợ cho các nhà sản xuất, kinh doanh Việt Nam tiếp cận, gia tăng danh tiếng và thúc đẩy sự thừa nhận chất lượng dịch vụ, sản phẩm sản xuất tại Việt Nam. 

Là một tổ chức chứng nhận, kiểm định và đào tạo độc lập, các hoạt động của Vinacontrol Cert được thực hiện và tuân thủ đúng với Pháp luật Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12, Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12, Luật Thương mại số 36/2005/QH11,...) và các tiêu chuẩn hoặc thông lệ quốc tế nhằm cung cấp cho khách hàng những dịch vụ có chất lượng và đảm bảo tính pháp lý cao nhất.
Theo đó, Vinacontrol Cert được thành lập theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 010304412  ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. Giấy Phép thay đổi đăng ký kinh doanh lại lần 2 ngày 17/12/2012 với đầy đủ các lĩnh vực cung cấp dịch vụ chứng nhận, kiểm định và đào tạo. Chi nhánh TP. HCM của Công ty được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số  0104215779-002 ngày 08/03/2013.

Các văn bản pháp lý khác được các Bộ ngành chủ quản cấp cho Vinacontrol Cert như sau:

o   Ngày 07/04/2010 được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực chứng nhận hệ thống quản lý số 382/TĐC-HCHQ phù hợp với quy định hiện hành của Bộ Khoa học và Công nghệ.

o   Ngày 27/12/2011 được Văn phòng Công nhận Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Chứng chỉ Công nhận đủ năng lực thực hiện chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17021:2006.

o   Ngày 30/7/2012 được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực chứng nhận đối với hệ thống chứng nhận sản phẩm, hàng hóa số 1239/TĐC-HCHQ phù hợp với quy định hiện hành của Bộ Khoa học và Công nghệ.

o   Ngày 09/09/2011 được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ định tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

o   Ngày 04/9/2012 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định là Vinacontrol Cert là tổ chức chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi.

o   Ngày 25/4/2013, Bộ Xây dựng ra quyết định số 433/QĐ-BXD chỉ định Vinacontrol Cert là Tổ chức chứng nhận hợp quy sản phẩm Vật liệu xây dựng phù hợp Quy chuẩn quốc gia QCVN 16/2011/BXD.

o   Ngày 28/6/2013, Văn phòng Công nhận Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Chứng chỉ Công nhận đủ năng lực thực hiện chứng nhận 02 hệ thống: Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm (HACCP và ISO 22000) và Chứng nhận sản phẩm/ hàng hóa theo yêu cầu của các tiêu chuẩn tương ứng ISO/TS 22003:2007 và ISO/IEC Guide 65:1996.

o   Ngày 22/01/2014, Cục An toàn Lao động thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã chỉ định Vinacontrol Cert là tổ chức chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa (máy móc, thiết bị) có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ bằng quyết định số 05/QĐ-ATLĐ.

Với bề dày kinh nghiệm và dịch vụ gắn liền với chất lượng, uy tín, độc lập, khách quan; Vinacontrol Cert đã chứng nhận, kiểm định và đào tạo cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp đạt được các tiêu chuẩn Quốc gia, Quốc tế, khu vực và áp dụng những tiêu chuẩn ấy một cách hiệu quả nhất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình.
 
VINACONTROL CERT

Trụ sở: Số 54, Trần Nhân Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội.
Chi nhánh: Số 115, Trần Quốc Thảo – P. 7 – Q. 3 – Tp Hồ Chí Minh.

Người liên hệ: Mr. Nam
Mobile: 0945.46.40.47
Comments