Kiểm định an toàn

Vinacontrol CE là Công ty trực thuộc Tập đoàn Vinacontrol hoạt động trong lĩnh vực: Đánh giá, Chứng nhận Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế; Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy; Kiểm định an toàn thiết bị máy móc; Huấn luyện và đào tạo an toàn lao động  v.v…

Được chỉ định của Cục An Toàn Lao Động => Xem chỉ định tại đây

Kiem dinh an toan


Vinacontrol Cert đang tiến hành cung cấp dịch vụ kiểm định an toàn:

Hiện nay chúng tôi đã cung cấp dịch vụ cho các khách hàng từ các Doanh nghiệp Tư nhân, Nhà nước cho tới các nhà máy của các tập đoàn nước ngoài.

Liên hệ tư vấn ngay

0945 46 40 47
chnam@vnce.vn
Comments