Giám định cho chính phủ và các tổ chức khác

Khách hàng: Cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, cá nhân

Đối tượng giám định:
-     Thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu
-     Phân bón nhập khẩu
-     Nông, lâm sản
-     LPG nhập khẩu
-     Xăng và nhiên liệu diesel
-     Phế liệu nhập khẩu
-     Thực phẩm nhập khẩu
-     Sản phẩm dệt may
-     Thức ăn chăn nuôi nhập khẩu
-     Vật liệu xây dựng…
-     Thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
-     Bồn chứa, phương tiện đo
-     Bể trụ đứng, bể trụ nằm ngang

giam-dinh-phan-bon-nhap-khau

Giám định phân bón nhập khẩu

Dịch vụ:

-     Giám định hàng hóa xuất nhập khẩu phục vụ quản lý nhà nước theo chỉ định của Cục Hải quan Thành phố Hà Nội theo Quyết định số 514/HQHN-NV ngày 22/4/2003 của Cục Hải Quan TP Hà Nội.

-    Kiểm tra Nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu theo ủy quyền của Bộ Y tế/ Cục an toàn vệ sinh thực phẩm theo Quyết định số 1848/ATTP-ĐKCN ngày 10/9/2010.

-    Kiểm định phương tiện đo các Bể trụ đứng và Bể trụ nằm ngang theo chỉ định của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  theo Quyết định số 3190/QĐ-TĐC ngày 16/10/2013.

-    Thử nghiệm đối với khí dầu hóa lỏng nhập khẩu (LPG) theo chỉ định của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo Quyết định số 2234/QĐ-TĐC ngày 28/10/2010 và Quyết định số 204/QĐ-TĐC ngày 23/02/2011.

-    Chứng nhận chất lượng phân bón theo chỉ định của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn/ Cục trồng trọt theo Quyết định số 28/QĐ-TT-QLCL ngày 25/11/2011.

-    Thực hiện hoạt động thử nghiệm/ chứng nhận phân bón vô cơ theo chỉ định của Bộ công thương theo công văn số 1908/BCT-KHCN ngày 12/03/2014.

-     Kiểm nghiệm phân bón theo chỉ định của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn/ Cục trồng trọt theo Quyết định số 203/QĐ-TT-QLCL ngày 11/5/2011, 202/QĐ-TT-QLCL ngày 11/5/2011,  221/QĐ-TT-QLCL ngày 12/5/2011, 222/QĐ-TT-QLCL ngày 12/5/2011, 223/QĐ-TT-QLCL ngày 11/5/2011.

-    Thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa phân bón theo chỉ định của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn theo quyết định số 710/QĐ-BNN-TT ngày 19/3/2007. 

-    Giám định hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may theo chỉ định của Bộ công thương theo Quyết định số 3167/QĐ-BCT ngày 15/6/2010 và 4697/QĐ-BCT ngày 16/8/2012.

-    Thử nghiệm về thuốc bảo vệ thực vật/ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông, lâm sản theo chỉ định của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn/ Cục bảo vệ thực vật theo Quyết định số 867/QĐ-BVTV-QLT ngày 25/5/2012.

-     Kiểm tra và xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhập khẩu theo ủy quyền của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn/ Cục chăn nuôi theo Quyết định số 425/QĐ-CN-TĂCN ngày 27/12/2012.

-    Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn/ Cục chăn nuôi chỉ định phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi cho Trung tâm phân tích và Thử nghiệm 2 – Vinacontrol TP Hồ Chí Minh và Trung tâm phân tích và Thử nghiệm 1 – Vinacontrol theo Quyết định số 192/QĐ-CN-TĂCN ngày 11/7/2012 và 341/QĐ-CN-TĂCN ngày 08/11/2012.

-    Tổ chức đánh giá sự phù hợp trong việc thực hiện việc thử nghiệm đối với lĩnh vực xăng và nhiên liệu diesel theo chỉ định của Bộ khoa học công nghệ/ Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo Quyết định số 764/QĐ-TĐC ngày 19/5/2011.

-     Bộ xây dựng công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS- XD 1235 cho Trung tâm Phân tích và thử nghiệm 2 – Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh và LAS – XD 1236 cho Phòng thí nghiệm Vinacontrol Quảng Ninh theo Quyết định sô 390/QĐ-BXD ngày 3/10/2012 và 323/QĐ-BXD ngày 16/8/2012.

-     Kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ công thương theo chỉ định của Bộ Công Thương theo Quyết định số 5688/QĐ-BCT ngày 27/9/2012.

-     Giám định phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất theo chỉ định của Bộ Tài nguyên Môi trường theo Quyết định số 284/QĐ-BTNMT và 288/QĐ-BTNMT ngày 12/3/2013.

-    Kiểm tra về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu theo ủy quyền của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Cục Bảo vệ Thực vật theo Quyết định số  1352/QĐ-BVTV ngày 25/6/2013.

-     Đánh giá sự phù hợp thực hiện việc thử nghiệm, chứng nhận theo phương thức 7 sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCQG 8:2012/ BKHCN về LPG và quy định của pháp luật hiện hành theo chỉ định của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo Quyết định số 2585/QĐ-TĐC và 2586/QĐ-TĐC ngày 26/8/2013.

-    Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn/ Cục bảo vệ thực vật chứng nhận Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng container bằng Methyl Bromide theo tiêu chuẩn AFAS theo Quyết định số 847/QĐ-BVTV ngày 30/5/2011.

-    Chứng nhận hợp quy lĩnh vực chăn nuôi theo phương thức 7 theo chỉ định của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn/ Cục chăn nuôi theo quyết định số 369/ QĐ-CN-TĂCN ngày 31/12/2013.

-    Chứng nhận hợp quy đối với nhóm sản phẩm thuộc Bộ LĐTBXH quản lý theo chỉ định của Bộ Lao động thương binh và Xã hội/ Cục An toàn lao động theo quyết định số 05/QĐ-ATLĐ ngày 22/01/2014.

-    Chứng nhận sản phẩm, đánh giá thử nghiệm nhóm thức ăn chăn nuôi theo phương thức 5 theo chỉ định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo của Quyết định số 253/QĐ-CN-TTPC ngày 4/9/2012.

-   Thử nghiệm, chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm thuộc nhóm vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2011/BXD theo Quyết định số 433/QĐ-BXD ngày 25/4/2013 của Bộ xây dựng đối với Nhóm sản phẩm clinker và xi măng, Phụ gia xi măng và bê tông, Gạch ốp lát, đá ốp lát.

-     Thử nghiệm chất lượng thép theo Quyết định số 4869/QĐ-BCT ngày 30/05/2014 của Bộ Công thương.

-    Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định Vinacontrol Hà Nôi, Hải Phòng, TP.Hồ Chí Minh thực hiện giám định, chứng nhận chất lượng thép theo Quyết định số 1229/QĐ-TĐC, 1230/QĐ-TĐC và 1231/QĐ-TĐC.

-     Bộ Tài nguyên và môi trường chỉ định Vinacontrol thực hiện giám định phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất theo Quyết định số 284/QĐ-BTNMT ngày 12/03/2013.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ:

-    Chúng tôi giúp bạn chứng minh lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu phù hợp với hợp đồng mua bán và các quy định quản lý của nhà nước về chất lượng hàng hóa và an toàn, vệ sinh…
-     Dịch vụ tư vấn hỗ trợ chuyên nghiệp

Hướng dẫn yêu cầu giám định:

Khách hàng cần gửi:
-    Giấy yêu cầu giám định. Nêu rõ yêu cầu cần giám định, thời gian, địa điểm giám định, người liên hệ.
-    Cung cấp thông tin cụ thể về hàng hóa: gửi bản sao (vận đường biến, hàng không), phiếu đóng gói, giấy chứng nhận quy cách/phẩm chất, chứng nhận xuất xứ…
-    “Mẫu giấy yêu cầu giám định” (download tại đây)


Người liên hệ: Mr. Mạo
Mobile: 090 13 14 555 / 0986 284 239


VINACONTROL CERT

Trụ sở: Số 54, Trần Nhân Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội.
Chi nhánh: Số 115, Trần Quốc Thảo – P. 7 – Q. 3 – Tp Hồ Chí Minh.
Comments