Chứng nhận ISO

Vinacontrol Cert là một trong những Tổ chức Chứng nhận uy tín hàng đầu hiện nay, hiện tại chúng tôi cung cấp dịch vụ đào tạo và chứng nhận ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, HACCP, OHSAS 18001.

Vinacontrol Cert hoạt động với đội ngũ các chuyên gia chất lượng, những người có nhiều năm kinh nghiệm trọng nhiều lĩnh vực khác nhau, do vậy chúng tôi có sự hiểu biết chính xác về nhu cầu của bạn trong quá trình đánh giá. 
Chứng nhận hệ thống quản lý:

Chứng nhận ISO 9001 (Hệ thống quản lý chất lượng)
Chứng nhận ISO 14001 - Hệ thống quản lý môi trường
Chứng nhận ISO 22000 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và HACCP, GMP;
Chứng nhận ISO 27001 - Hệ thống quản lý an ninh thông tin
Chứng nhận OHSAS 18001 - Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp

Người liên hệ: Mr. Nam
Mobile: 0945.46.40.47

Comments