Chứng nhận hợp quy cửa sổ cửa đi

QCVN 16: 2014 / BXD Quy chuẩn is: xây dựng quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành theo Thông tư số 15/2014 / TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2014 Bộ trưởng Bộ of Xây dựng, may hiệu lực thi hành từ ngày 2014/01/11 and replace QCVN 16: 2011 / BXD ban hành theo Thông tư số 11/2011 / TT-BXD ngày 30/8/2011 of Bộ Xây dựng.

Các nhóm hàng hóa vật liệu xây dựng thuộc danh mục quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16: 2014 / BXD, bao gồm 10 nhóm sản phẩm, trong đó có nhóm: Nhóm sản phẩm Cửa sổ, cửa đi.

 VINACONTROL CERT

 Trụ sở: Số 54, Trần Nhân Tông - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
 Chi nhánh: Số 115, Trần Quốc Thảo - P. 7 - Q. 3 - Tp Hồ Chí Minh.

Người liên hệ: Mr. Nam
Mobile: 0945.46.40.47
Comments