Chứng nhận hợp quy cốt liệu cho bê tông và vữa

1. Chứng nhận hợp quy cốt liệu cho bê tông và vữa là hoạt động đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn (chứng nhận hợp quy), xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (QCVN 16:2017/BXD), nhằm đảm bảo chất lượng đối với nhóm sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng sản xuất trong nước hay nhập khẩu khi tiêu thụ trên thị trường.

Cốt liệu cho bên tông và vữa gồm 2 loại:


Chứng nhận hợp quy cho bê tông

Đối tượng áp dụng chứng nhận hợp quy cốt liệu cho bê tông và vữa theo QCVN 16:2017/BXD:

Chứng nhận hợp quy cho vữa


- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu;
- Các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá có liên quan;
- Các tổ chức được chỉ định đánh giá sự phù hợp các sản phẩm, hàng hoá nhóm vật liệu xây dựng.
Quyết định Số 258/QĐ-BXD ngày 6 tháng 3 năm 2015 chỉ định bổ sung cho Vinacontrol Cert thực hiện việc Thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phầm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD.


- Chứng nhận theo phương thức 5 cho đơn vị sản xuất hoặc phương thức 7 cho đơn vị nhập khẩu.
- Có thử nghiệm
- Liên hệ để biết chi tiết thủ tục chứng nhận.

3. Lý do chọn Vinacontrol để chứng nhận
- Là đơn vị được chỉ định Bộ Xây Dựng
- Giá thành hợp lý   
- Thủ tục nhanh chóng
- Có phòng thử nghiệm riêng
- Có nhiều dịch vụ hổ trợ.
 
Người liên hệ: Mr. Nam
Mobile: 0945.46.40.47VINACONTROL CE

Trụ sở: Số 54, Trần Nhân Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội.
Chi nhánh: Số 115, Trần Quốc Thảo – P. 7 – Q. 3 – Tp Hồ Chí Minh.
Comments