Chính sách chất lượng

Sứ mệnh mang đến thành công cho khách hàng, cán bộ nhân viên và cổ đông là tiền đề để VINACONTROL CERT kiên định với các phương châm:
CHUYÊN NGHIỆP – KHÁCH QUAN
NHANH GỌN – TIN CẬY
NHIỆT TÌNH – TƯƠNG TRỢ

Để hiện thực hóa các phương châm này, VNCE cam kết:
 
Phát huy thương hiệu, năng lực hơn 50 năm phát triển của VINACONTROL và nỗ lực phát triển một thương hiệu VNCE mạnh về dịch vụ chứng nhận, đào tạo và kiểm định;

Thấu hiểu, thích ứng và thỏa mãn nhu cầu của tất cả khách hàng mà VNCE cam kết cung cấp dịch vụ (không kể loại hình sản phẩm, quy mô, vị trí địa lý, trình độ, giá cả và thời gian đáp ứng).

Liên tục nâng cao năng lực của các đội ngũ: chuyên gia, kiểm định viên, kỹ thuật viên, chăm sóc khách hàng và hỗ trợ. Tuân thủ luật định và chế định liên quan. Tạo lập và phát triển các mối quan hệ tương hỗ với các đối tác trong và ngoài nước và với đội ngũ chuyên gia cộng tác viên.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của tính công bằng và những xung đột tiềm ẩn về lợi ích khi thực hiện các hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý và sản phẩm, từ  đó đảm bảo rằng tất cả các hoạt động chứng nhận được thực hiện một cách độc lập, công bằng và không xung đột lợi ích.   

Xây dựng, duy trì và cải tiến liên tục các hệ thống quản lý năng lực chứng nhận, kiểm định và đào tạo theo các chuẩn mực quốc tế và quốc gia. 

  GIÁM ĐỐC        

Đỗ Thịnh Thắng    
Comments